Profil
 

VISI "Masjid bertaraf nasional dalam pengembangan syiar, pendidikan, sosial budaya, dan manajemen yang handal menuju masyarakat yang berakhlaq karimah sesuai ajaran Islam


MISI
:

1 Pengembangan dakwah dan syiar Islam,
2 Pengembangan pendidikan Islam,
3 Pengembangan sosial budaya Islam,
4 Mewujudkan manajemen masjid yang handal,
5 Mewujudkan masyarakat yang berakhlaq mulia sesuai ajaran Islam


MOTTO

“Ikhlas Profesional”


Motto ini mengandung arti bahwa: Pengelolaan MAS berorientasi pada ibadah semata, hanya mencari ridha Allah SWT, ditangani oleh personal yang ahli di bidang masing-masing. Unggul dan berdayaguna


NILAI : Nilai yang dijadikan pedoman adalah Amanah, Istiqomah, Uswah, Mas’uliah dan Li jami’ il-Ummah

Amanah : Dipercaya dalam mengemban visi dan misi
Istiqamah : Konsisten dalam mengemban visi misi dan terus mengadakan inovasi.
Uswah : Menjadi teladan masjid lain dalam berbagai aspek.
Mas’uliah : Setiap langkah dan keputusan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah, umat dan stakeholders.
Li jami’ il-Ummah : Setiap praktek ibadah dapat diterima oleh semua umat Islam, sesuai syara’ dan peraturan perundangan yang berlaku